Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022 và chỉ tiêu giao ước thi đua năm học 2021 – 2022.

Liên đội trường Tiểu học Phường 10  tổ chức tuyên truyền phòng chống tay nạn thương tích, nạn đuối nước năm học 2021 – 2022.

 

 

 

 

Bên cạnh đó Liên đội  kết hợp với Đoàn TN Phường 10  đã tổ chức phổ cập bơi cho 10 em học sinh khối 4,5

 

 

Thông qua buổi tuyên truyền và phổ cập bơi đã giáo dục các em biết được các nguyên nhân gây ra các tai nạn thương tích và cách phòng chống tai nạn thương tích đặc biệt là nạn đuối nước.