Căn cứ thông tư số: 22/2019/TT-BGDDT ngày 20/12/2020 của Bộ  GD&DT về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi ở cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Trường tiểu học Phường 10;

Trường tiểu học Phường 10 xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022 vào lúc 14h ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Cô Lê Huyền  Trang

Cô Nguyễn Thị Ái Phương

Cô Điền Thị MôLy

Cô Âu Thị Kim Chi

Cô Danh Thị Ngọc Thu

Cô Trần Thị Ngọc Dung

Thầy Tăng Minh Hùng

Thầy Kim Minh Quan

Qua một buổi tổ chức Hội thi nghiêm túc 10 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022 đã hoàn thành xuất sắc phẩn thi báo cáo các biện pháp giảng dạy của mình. Ngoài ra các giáo viên cần phải tiếp tục thực hành thêm 1 tiết dạy để hoàn thành phần thi của mình.

Thông qua Hội thi nhằm tạo động  lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường; khuyến khích, động viên , tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.