Từ ngày 16/7/2018 bắt đầu tuyển sinh lớp 1 cho trẻ sinh năm 2012