PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VẼ TRANH “Ý TƯỞNG TRẺ THƠ VÀ “ VẼ TRANH QUỐC TẾ TOYOTA CHỦ ĐỀ “CHIẾC XE MƠ ƯỚC” NĂM 2022

Căn cứ công văn số: 5332/BGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 10 năm 2022. V/v tổ chức sân chơi “ Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học.

Căn công văn số: 2024/SGDĐT-GDMN&TH ngày 18 tháng 10 năm 2022. V/v triển khai cuộc thi “ Vẽ tranh Quốc tế Toyota Chủ đề “ Chiếc ô tô mơ ước” năm 2022.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và khơi dậy sự sáng tạo cho học sinh tiểu học và mong muốn biến những ước mơ thành hiện thực. Đây là sân chơi “ Ý tưởng trẻ thơ” và cuộc thi “ Vẽ tranh Quốc tế Toyota Chủ đề “ Chiếc ô tô mơ ước” năm 2022.

Trường tiểu học Phường 10 đã tổ chức tuyền truyền và phát động đến các em học sinh toàn trường về nội dung, hình thức, thể lệ cuộc thi…

 Thời gian:

- Phát động cuộc thi: Từ ngày 06/10/2022 đến hết ngày 28/12/2022

 - Nhận bài dự thi: Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 28/12/2022 (căn cứ theo dấu bưu điện)

 - Thông báo kết quả và trao giải: Dự kiến trong tháng 02/2023

Sau đây là một số hình ảnh trong và sau khi phát động:

 

 

 

Phát động trong sinh hoạt dưới cờ

TRANH THAM KHẢO

SAU KHI PHÁT ĐỘNG

HỌC SINH SAY MÊ SÁNG TẠO

HỌC SINH VẼ NHÓM; CÁ NHÂN