Nhằm chào đón ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 Thực hiện theo Kế hoạch số 685/ KH-PGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Phòng giáo dục TP Sóc Trăng về việc tổ chức Hội thao ngành giáo dục chào mừng kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/ 2019. Công đoàn  trường phối hợp với lãnh đạo triển khai kế hoạch và thực hiện các nội dung hoạt động nhằm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây chính là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị trong ngành nói chung và của tập thể trường nói riêng có dịp gặp gỡ giao lưu, rèn luyện sức khỏe và giải trí bổ ích thể hiện được tinh thần đoàn kết của ngành.

Trường Tiểu học Phường 10 đã tham gia được 2 môn thi : Chuyền Chanh, nhảy dây tập thể