HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện công văn số 248/LĐLĐ ngày 17/9/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, về việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị nhà giáo, người Lao động trong cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;.

Ngày 14/10/2022, Trường Tiểu học Phường 10 – Thành phố Sóc Trăng long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức - Người Lao động năm học 2022-2023.

Toàn thể 25/25 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Phường 10 tham dự.

Thầy NgôThanhTùng - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, thông qua chương trình Hội nghị Viên chức- Người Lao động năm học 2022-2023.

Đại diện Đoàn chủ tịch, Cô Trương Thị Trà GiangPhó Hiệu trưởng nhà trường, thông qua  Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức - Người Lao động năm học 2021-2022, triển khai dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Cô Âu Thị Kim Chi – ChủTịch CĐCS thaymặt BCH CĐCS thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

Cô Tô Thị Thúy Triều – Kế toán, thông qua Báo cáo tình hình thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác của nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Ái Phương – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tranh Nhân dân năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tranh Nhân dân năm học 2022-2023

Thầy Ngô Thanh Tùng thông qua dự thảo các quy chế Quy chế năm học 2022-2023: Quy chế làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Quy tắc ứng xử.

Cô Âu Thị Kim Chi – Chủ tịch Công đoàn thông qu dự thảo Tiêu chuẩn thi đua năm học 2022-2023.

Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận Các chỉ tiêu giải pháp cụ thể về nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy và học; thảo luận các Quy chế thực hiện cụ thể của đơn vị; thống nhất từng nội dung và biểu quyết thông qua.

Cô Âu Thị Kim Chi – ChủTịch CĐCS thay mặt BCH CĐCS thông qua Bản ký kết hợp đồng trách nhiệm năm học 2022-2023 và phát động thi đua.

Để hưởng ứng thi đua đạt và vượt chỉ tiêu, đại diện các đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng đã tích cực đăng ký thi đua.

Cô Nguyễn Thị Bích Thủy - Thư ký thông qua Nghị quyết hội nghị và Tập thể đã biểu quyết thống nhất 100%.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Phường 10 cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023 đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động diễn ra trong buổi Hội nghị

 

 

Khai mạc hội nghị

 

Toàn thể 25/25 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Phường 10 tham dự.

Đồng chí NgôThanh Tùng- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, thông qua chương trình Hội nghị Viên chức - Người Lao động năm học 2022-2023.

 

 

 

Đồng chí Âu Thị Kim Chi – Chủ Tịch CĐCS thay mặt BCH CĐCS thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Phương – Trưởng BTTND, thông qua Báo cáo Ban Thanh tra Nhân dân và phương hướng nhiệm vụ năm học mới

Đại diện tổ Công Đoàn

Đại diện Chi đoàn

Đại diện Liên Đội

Đại diện tổ 3,4,5

Đại diện tổ 1,2

Thư ký thông qua nghị quyết Hội nghị