Ngày 10/7 vừa qua CĐCS Trường tiểu học Phường 10 vừa tiếp đoàn kiểm tra của LĐLĐ Thành Phố Sóc Trăng. Kiếm tra về thực hiện điều lệ CĐ Việt Nam và Tài chính Công Đoàn năm 2020. Đến dự có Lãnh đạo LĐLĐ, Bí thư chi bộ và BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ. Qua kiểm tra đạt loại Tốt.