- Thực hiện theo kế hoạch của HĐĐ TPST liên đội tiểu học Phường đã tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2018 – 2019.Thành phần tham dự gồm có: anh La Trung Hiếu Bí thư đoàn, chủ tịch Hội ĐĐ Phường 10, cô Triệu Duy Diễm Chi P.Hiệu trưởng nhà trường, GVCN khối 4,5, quý thầy cô là đoàn viên của nhà trường, đặc biệt là sự có mặt của 30 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội.

- Liên đội tổ chức chào cờ theo nghi thức đội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký của Đại hội.

- Đoàn chủ tịch thông qua dự thảo báo cáo công tác đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2018, thông qua dự thảo chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2018 – 2019.

- Đại hội đã được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của HĐĐ phường và của BGH nhà trường.

- Đại hội đã biểu quyết thống nhất với báo cáo và chương trình công tác đội nhiệm kỳ mới.

- Đại hội tiến hành bầu cử và đã sáng suốt lựa chọn bầu được 5 bạn vào BCH Liên đội nhiệm kỳ mới

+ Bạn Trầm Quế Ngân giữ chức vụ LĐT

+ Bạn Thạch Thái Bảo giữ chức vụ LĐP

+ Bạn Quách Ngọc Hân, Kim Thị Danh Thu và bạn Kim Thị Ngọc giữ chức vụ UV của Liên đội.

- Thư ký thông qua nghị quyết của Đại hội và Đại hội biểu quyết thống nhất 100% nghị quyết của Đại hội.

- Sau những nội dung trên Đại hội Liên đội tiểu học Phường đã thành công tốt đẹp cuối cùng Đại hội làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.