Trường Tiểu Học Phường 10 tổ chức cho học sinh giao lưu bóng đá mini năm 2019