Hội tự thiện chùa Năng Nhơn trao tặng 1500kg gạo cho 150 học sinh trường tiểu học phương 10