HỘI THI SƠ CẤP CỨU THIẾU NIÊN CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018-2019