CHƯƠNG TRÌNH THẮP SÁNG ƯỚC MƠ THIẾU NHI SÓC TRĂNG , THÔNG QUA " HỘI THI VẼ TRANH"