Thực hiện kế hoạch số 726/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng về Kế hoạch xây dựng trường Tiểu học "Xanh, sạch, đẹp và ngăn nắp"